Edukacja w Płocku

girl-1034421_1280Szkolnictwo w Płocku jest na bardzo wysokim poziomie. Świadczą o tym miejsca w ogólnopolskich rankingach. Istnieją tu szkoły, które mają wielowiekową tradycję. Najstarszą szkołą w Płocku, a jednocześnie najstarszą szkołą w Polsce, jest Liceum im. Małachowskiego w Płocku, czyli słynna Małachowianka. Powstała już w 1180 roku jako niewielka szkoła kościelna. Z biegiem lat, a potem wieków, trwała jako ostoja polskości, kultury i tradycji. Posiada w annałach wielu znakomitych wychowanków i równie znakomitych nauczycieli. Do tych pierwszych można zaliczyć na przykład Tadeusza Mazowieckiego pierwszego premiera po 1989 roku, którego rodzona siostra uczyła tu języka francuskiego. Wśród nauczycieli można odnotować nazwisko Kajetana Morykoniego, a także świętego Andrzeja Boboli. W ostatnich latach Małachowianka, a szczególnie jej zabytkowa część, przeszły gruntowny remont, który pozwolił nie tylko szkole odzyskać dawny blask, ale odkryć wiele niesamowitych pamiątek związanych z historią regionu. Kolejna szkoła średnia to Liceum im. Władysława Jagiełły. Nie od dziś się mówi, że miedzy obiema szkołami trwa zaciekła rywalizacja o to, kto osiąga większe sukcesy. To bardzo zdrowa rywalizacja, bo pozwala na podniesienie jakości nauczania. Popularna Jagiellonka jest znana z patriotycznego wychowania młodzieży. Okazuje się, że wielu jej wychowanków wstąpiło w szeregi Legionów Polskich marszałka Piłsudskiego, a wielu też broniło Płocka przed bolszewikami w 1920 roku. Placówka posiada świetną bazę dydaktyczną i znakomitych nauczycieli. Do najlepszych liceów w Płocku aspiruje od kilku lat Liceum im. Marii Dąbrowskiej. Szkoła stawia na klasy dwujęzyczne oraz szczególny nacisk położyła na kształcenie matematyczne i biologiczno-chemiczne młodzieży. Chociaż Płock nie należy do dużych miast akademickich całkiem dobrze funkcjonują tu szkoły wyższe. Jedną najstarszych placówek jest Politechnika Płocka, będąca filią Politechniki Warszawskiej. Jest to jedna z najlepszych technicznych uczelni w Polsce, ciesząca się u pracodawców ogromnym prestiżem. Wśród absolwentów politechniki jest wielu dyrektorów najważniejszych przedsiębiorstw w Polsce. Kształcą się tu absolwenci, którzy później bez trudu otrzymują pracę w płockim Orlenie. Jest to uczelnia, która doskonale wypada we wszystkich możliwych rankingach. Studenci zdobywają prestiżowe nagrody i zajmują czołowe miejsca w różnego typu konkursach. Pierwszą niepaństwową uczelnią w Płocku była Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, która funkcjonuje od 1992 roku. Obecnie można się tu kształcić na dziesięciu kierunkach, zarówno w trybie stacjonarnym jak i zaocznym. Od początku uczelnia stawia na wysoką jakość kształcenia. Jest jednocześnie nastawiona na potrzeby studentów. Czerpie w tym zakresie z najlepszych wzorów polskich i zagranicznych. Niezwykle przyjazna atmosfera na uczelni sprawia, że studenci wydają pracującym tu nauczycielom akademickim jak najlepszą ocenę. Dobrą renomą cieszy się też Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która powstała na bazie Kolegium Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w 1999 roku.

Więcej: Testy psychologiczne do policji


Dodaj komentarz