Ośrodki kultury w Płocku

siedziba_619_bJeśli mówimy o jakości życia w danym mieście, to przede wszystkim bierzemy pod uwagę możliwość pracy i zarobkowania. Ale przy ocenie, czy w danym miejscu żyje się dobrze, ogromne znaczenie ma również życie kulturalne jakie się tam toczy. Jeśli chodzi o Płock, to takich centrów kultury jest kilka. Jednym z najważniejszych jest Dom Darmstadt. Owa placówka została umiejscowiona w bardzo specyficznym i nie przypadkowym miejscu. Okazuje się, że w budynku mieszkał w latach 1802 – 1804 wybitny poeta, pisarz, a jednocześnie rysownik E.T.A. Hoffmann. Sam budynek ocalał mimo różnych zawieruch historycznych, ale jednak niszczał. Na szczęście grupa inicjatywna stwierdziła, że tak zacny budynek zasługuje na odnowienie i wpisanie go w kulturalny krajobraz miasta. Tak zresztą się stało. Poczyniono starania, nawiązano kontakt z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, dzięki czemu udało się pozyskać stosowne środki. Swoją cegiełkę dorzuciło również zaprzyjaźnione miasto Darmstadt – stąd zresztą nazwa placówki i w ten sposób, w 1996 roku centrum zostało otwarte. Głównym jego zadaniem jest propagowanie i rozpowszechnianie kultury niemieckiej w Płocku. Obserwując wieloletnią działalność Domu, udaje się to znakomicie. Przede wszystkim można nauczyć się tu języka i to nie tylko niemieckiego. Wśród propozycji zajęć dla początkujących i zaawansowanych można znaleźć język angielski, włoski, francuski i rosyjski. Dla wszystkich zainteresowanych dostępne są zbiory biblioteki niemieckojęzycznej. Przez cały czas odbywają się tu imprezy o charakterze kulturalnym. Jak skrupulatnie obliczono średnio co roku odbywa się sześćdziesiąt takich imprez. Są to koncerty poezji śpiewanej, muzyki kameralnej i innej. Ogromnym powodzeniem cieszą się zawsze prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady. Gromadzą one nie tylko elitę kulturalną miasta, ale i ludzi różnych profesji oraz młodzież. Koncertom i wykładom towarzyszą zazwyczaj wystawy: malarskie lub fotograficzne. Ośrodek prowadzi wiele działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Dla gości z dalekich stron, do dyspozycji jest też niewielka część hotelowa. Najbardziej popularny miejscem krzewienia kultury dla dzieci i młodzieży jest Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego. Mieści się przy jednej z centralnych ulic miasta i od wielu lat cieszy się wielkim prestiżem wśród mieszkańców Płocka. Działa tu wiele grup młodzieżowych: teatralna, wokalna, taneczna, plastyczna, muzyczna. Młodzi płocczanie mogą tu rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Placówka prowadzi różnorodne sekcje, ale znana jest również z cennych inicjatyw kulturalnych. Corocznie organizowane są na przykład warsztaty plastyczne i teatralne. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się przegląd w ramach konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”. Raz w roku odbywają się też przeglądy przedstawień amatorskich kół teatralnych, połączonych z profesjonalnymi warsztatami. Bardzo interesujące są też ogólnopolskie i regionalne konkursy plastyczne proponowane przez ośrodek. Młodzi płocczanie nie mogą narzekać na nudę.

Więcej: odzyskiwanie danych łódź


Dodaj komentarz