Szkolnictwo w Płocku

foto_kontakt_03Płock może poszczycić się jednymi z najstarszych, szkół w Polsce. Chodzi o popularne Małachowiankę i Jagiellonkę. Liceum im. Małachowskiego w Płocku to najstarsza szkoła w Polsce. Powstała około 1180 roku przy kolegiacie św. Michała. Była w gestii benedyktynów, od których przejęli ją w siedemnastym wieku jezuici. Do dzisiaj zachowały się najstarsze elementy architektoniczne szkoły, pochodzące z trzynastego wieku i gotycka wieża z piętnastego wieku. Ostatnio zostały odnowione. Szkoła była niewielka, ale rozrosła się wraz z przybyciem jezuitów, którzy stworzyli tu czteroletnią uczelnię, a także szkołę architektury. Wykładowcą był tu m.in. Andrzej Bobola. W czasie potopu szwedzkiego zrabowano i wywieziono szkolną bibliotekę, zawierającą wiele unikatowych pozycji. W okresie zaborów wśród absolwentów szkoły znalazło się wielu znakomitości, jak ojciec Honorat Koźmiński, Witold Zglenicki, który odkrył naftę na Kaukazie, Ignacy Mościcki. Po drugiej wojnie światowej w szkolnych ławach Małachowanki zasiadali miedzy innymi podróżnik Tony Halik, czy Tadeusz Mazowiecki. Położona w centrum historycznym miasta szkoła ma wielu zwolenników i admiratorów. Wielu młodych ludzi marzy o tym, by wstąpić w jej mury i stać się w przyszłości dumnym absolwentami. Szkołę o tak wielowiekowej historii otaczają różne legendy i historia. Ponoć w jej murach straszy, ale duchy są dla wszystkich niezwykle łaskawe. Tylko od czasu do czasu dają znać o swoim istnieniu poprzez zimne prądy powietrza, białe zjawy, dziwne stukania i pukania. Ponoć najbardziej nawiedzona jest szkolna biblioteka. Jej duchy są jednak bardzo pomocne tym, którzy ślęczą nad opasłymi tomami. Ponoć podsuwają potrzebne książki i udzielają wskazówek. Warto odbyć nocną wycieczkę po szkole, by wysłuchać wszystkich opowieści, które łączą się z tym niezwykłym miejscem. Drugą niesłychanie wpisaną w pejzaż miasta szkołą jest Liceum im. Władysława Jagiełły. Nie od dzisiaj wiadomo, że między oboma szkołami trwa wieloletni spór o to, która ze szkół jest lepsza i ma większe osiągnięcia. Jagiellonka powstała na fali strajków młodzieży polskiej w obronie polskiego języka w 1906 roku. Na początku było to gimnazjum. Warto powiedzieć, że od chwili swojego powstania szkoła przywiązywała niesłychaną uwagę do wychowania patriotycznego. Jej absolwenci chlubnie zapisali się w historycznych annałach, kiedy to na przykład wstępowali masowo do Legionów marszałka Piłsudskiego lub w 1920 roku bronili wraz z innymi mieszkańcami Płocka przed nawałą bolszewicką. Wielu uczniów było za to odznaczonych. Założycielem szkoły był Józef Szczepański, ojciec Marii Kuncewiczowej. W roku szkolnym 1913/14 szkoła wprowadziła się do nowego budynku, w którym mieści się do tej pory. Jej absolwentami byli tak znakomici twórcy literatury jak Stefan Themerson i Władysław Broniewski. Szkoła szczyci się, że wychowuje swoich uczniów w atmosferze patriotyzmu. Pozostałe szkoły średnie pragną dorównać dwóm liderkom i w wielu dziedzinach im się to udaje. Widać bowiem, że Płock edukacją stoi.

Więcej: feromony-passion.pl


Dodaj komentarz