Płock sakralny

Siostra-Faustyna-PlockŚladami siostry Faustyny

Płocka Starówka była miejscem pobytu świętej Faustyny Kowalskiej, ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przyjechała do Płocka w 1930 roku i zamieszkała w domu klasztornym, wykonując obowiązki sprzedawczyni w piekarni. Tutaj rozpoczęły się objawienia, w wyniku których powstał słynny obraz, przedstawiający Jezusa – Obraz Miłosierdzia Bożego. Siostra Faustyna ujrzała Jezusa w klasztornej celi 22 lutego 1931 roku. Przy pomocy księdza, Michała Sopoćki doprowadziła do namalowania obrazu.

W podziemiach Sanktuarium Miłosierdzia Bożego powstało muzeum, poświęcone św. Faustynie. Dwuletni pobyt świętej w Płocku okazał się jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu chrześcijan na całym świecie. Wśród eksponatów znalazła się zrekonstruowana cela siostry, piekarnia, w której pracowała i przedmioty, związane z życiem klasztornym. Obecnie w sanktuarium trwają prace budowlane, więc muzeum zawiesiło swoją działalność.

Wystawy czasowe, poświecone siostrze Faustynie, organizuje Muzeum Diecezjalne.

Płoccy kontynuatorzy działalności świętej Faustyny

Misja św. Faustyny jest wciąż żywa. Osoby, które pragną głosić świadectwo Miłosierdzia Bożego, mają możliwość przystąpić do wspólnoty Faustinum.

Sposobami na czynne głoszenie Bożego Miłosierdzia jest prowadzenie tzw. Domów Miłosierdzia. Obejmują one placówki opiekuńczo-wychowawcze, niosą pomoc samotnym matkom, prowadzą domy opieki, przedszkola, bursy, domy dla dziewcząt i miejsca rekolekcyjne.

Płock, dzięki obecności siostry, która wpłynęła na życie i postępowanie wiernych, stał się ważnym miejscem pielgrzymek. Przyjeżdżają tutaj pielgrzymi z całego świata. Odprawiana jest dla nich msza święta oraz wygłaszana prelekcja na temat życia świętej Faustyny.

W czasie corocznej Nocy Muzeum, turyści mogą odwiedzić najważniejsze miejsca sakralne w Płocku. Opactwo Pobenedyktyńskie prezentuje pamiątki, związane z pobytem św. Faustyny w mieście. Jest to doskonała okazja do bliższego zapoznania się z sylwetką siostry, w otoczeniu, w jakim spędziła najważniejsze chwile swojego życia.

Najstarsze zabytki miasta

Fara, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego, należy do najcenniejszych sakralnych zabytków miasta. Patronem kościoła jest św. Bartłomiej Apostoł. W 2015 roku przywrócono przybytek do rangi kolegiaty. We wnętrzu kościoła zachował się marmurowy ołtarz. Ocalony został w 1856 roku z likwidowanego kościoła św. Michała. Do wyjątkowych zabytków należy dzwonnica, samotnie stojąca przy kościele od XVII wieku. Teren parafii związany jest z objawieniem św. Faustyny, która właśnie tutaj doznała widzenia.

Najstarszym cmentarzem jest cmentarz grzebalny z 1780 roku, znajdujący się na obszarze parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja. Nazywany Płockimi Powązkami, jest starszy o 10 lat od Powązek Warszawskich. Chowano na nim ludzi do końca II wojny światowej. Znajduje się na nim wiele pochówków wybitnych przedstawicieli lokalnej społeczności. Zwraca uwagę pomnik, poświęcony powstańcom z 1863 roku. Cmentarz jest unikalnym obiektem historycznym.

Płockie opactwo benedyktyńskie zostało wpisane do rejestru zabytków, ze względu na cenne pozostałości zespołu poklasztornego. Mieściło się na Wzgórzu Tumskim. Zachowały się pozostałości rotundy, fragmenty murów zamkowych, obejmujących mury obronne, wieżę i basztę. Początki opactwa nie są jasne. Wzmianka o jego istnieniu pojawia się w roku 1240, a dokumenty z 1418 roku potwierdzają działanie opactwa św. Wojciecha na Wzgórzu Tumskim. Było ono jednym z sześciu mu podobnych na ziemiach polskich.

Drewniane budynki często ulegały pożarom. Król Zygmunt I Stary przekazał plac benedyktynom. Na jego terenie wzniesiono murowaną zabudowę. Czas potopu szwedzkiego był następnym etapem w historii opactwa, w którym doszło do ogromnych zniszczeń zabudowań i ich zawartości, łącznie z pokaźną biblioteką i archiwum. Zabór rosyjski oznaczał likwidację opactwa na rzecz szkoły żeńskiej.

Odbudowa zamku książęcego i utworzenie Muzeum Mazowieckiego uratowały pozostałą część zbiorów, które zostały zwrócone wraz z budynkami diecezji płockiej w 1973 roku. Od roku 2008 mieści się w zabytkowych wnętrzach Muzeum Diecezjalne oraz Kuria Diecezjalna.

Więcej: ortodonta poznań


Dodaj komentarz