Symbole miasta Płocka

Ratusz-plockPłock to jedna z najstarszych słowiańskich osad na ziemiach polskich. Według ustaleń naukowców, pod koniec X wieku został założony gród na znajdującym się tu Wzgórzu Tumskim. Był to liczący się w młodym Królestwie Polskim ośrodek, jednak czasy jego największego znaczenia to okres panowania Władysława Hermana, który uczynił z Płocka swoją główną siedzibę. W miejskich symbolach znać silne przywiązanie do przeszłości. Sama miejska flaga, żółto-niebieska, przedzielona przez środek wąskim czerwonym pasem, nawiązuje do kolorów munduru województwa płockiego, jakie zostały ustalone przez sejm I Rzeczypospolitej w 1776 roku.

Jak wygląda płocki herb?

Tradycyjny herb miasta, odnosi się do wzoru obecnego na najstarszych, XIV-wiecznych pieczęciach. Obrazuje umieszczone na czerwonym tle białe zabudowania: mury obronne z otwartą bramą oraz wierzchołek frontonu katedry. Na schemacie sakralnego budynku widoczne są gotycka rozeta i złoty krzyż zwieńczający fronton oraz dwie wieże kościelne z niebieskimi hełmami, zakończone złotymi kulami. Jest to czytelne odniesienie do najstarszej i najważniejszej tutejszej świątyni. Co ciekawe, w 1991 roku Rada Miasta uchwaliła istnienie wtórnego, reprezentacyjnego herbu miasta. Tradycyjny herb jest na tym wyobrażeniu uświetniony obecnością piastowskiej korony, towarzyszy mu też miejska flaga. W dolnej części grafiki znajduje się wieniec wawrzynu, na którym umieszczone są przyznane miastu dwa odznaczenia wojskowe, w tym Krzyż Walecznych. Całości dopełnia łacińska dewiza: Virtute et labore augere.

Miejski hejnał

Płock jest jednym z tych polskich miast, w których codziennie rozbrzmiewają dźwięki hejnału. Historia płockiego hejnału nie należy do najdłuższych, ale jest konsekwentnie i ochoczo kultywowana. Melodia została skomponowana w 1937 roku przez Kazimierza Starościńskiego, profesora śpiewu w tutejszym Seminarium Duchownym. Przerwy w odgrywaniu hejnału nastąpiły dwukrotnie: podczas gdy miasto pozostawało pod hitlerowską okupacją oraz między 1975 a 1983 rokiem. Obecnie hejnał można usłyszeć o godzinie 12 i 18 każdego dnia, rozbrzmiewa z wieży ratusza na Starym Rynku. Odgrywająca go osoba jest ubrana w paradny mundur tutejszych strażników miejskich. Istnieje także elektroniczny zapis melodii hejnału, który jest odtwarzany trzy razy dziennie z wysokości wieży zegarowej. W latach 90. Hejnał doczekał się nawet krótkiego tekstu, w którym mowa jest o trwaniu miasta wśród Tumskich Wzgórz i dorzeczu Wisły. Płocki hejnał jednocześnie wyraziście świadczy o lokalnym patriotyzmie i odgrywa też rolę niemałej atrakcji turystycznej.

Więcej: dar-bet.com.pl


Dodaj komentarz