Inwestowanie ogromnych środków

Miasta i samorządy muszą wielokrotnie finansować swoje podstawowe zadania i cele generując przy tym deficyt budżetowy. Niestety nie ma możliwości, aby nagle zamknięto szkoły, szpitale czy miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, podobnie jak konieczne jest stałe nadzorowanie funkcjonowania wodociągów i kanalizacji czy utrzymanie takich obowiązkowych organizacji jak Policja czy Straż Pożarna. Miasto czy samorząd nie może nagle stwierdzić, że nie realizuje swoich obowiązków ze względu na braki w kasie, ponieważ od realizacji tych zadań zależy często zdrowie i życie mieszkańców. Bardzo ważne jest więc racjonalne gospodarowanie miejskim budżetem, co oczywiście do prostych zadań nie należy. Nawet mając polityczne poparcie oraz pomysły na wyleczenie sytuacji w swoim mieście, bez odpowiednich środków niektórych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć. Finansowanie samorządu ze środków centralnych oczywiście ma miejsce, ale nie są to fundusze wystarczające do pokrycia większości potrzeb samorządu. Szczęśliwe są więc przede wszystkim te gminy i miasta, które posiadają na swoim terenie liczne przedstawicielstwa biznesu czy przemysłu, które płacą podatki i rozliczając się w konkretnym mieście, gwarantują mu tym samym odpowiednie dochody.
Wśród polskich miast, które w ostatnich latach poczyniły bodaj największy skok cywilizacyjny i kompletnie odmieniły swój wizerunek oraz funkcjonowanie, jedno z czołowych miejsc musi zająć ulokowany niedaleko Warszawy Płock. Jego sukces ekonomiczny i wizerunkowy nie wynika jednak z bliskości Stolicy – wręcz przeciwnie, wydawało się przez długie lata, że ludność z Płocka będzie próbowała swoich sił w większej metropolii, aniżeli we własnym domu. Dzisiaj sytuacja ta należy już do przeszłości i to właśnie Płock stanowi jeden z głównych kierunków migracyjnych innych Polaków z regionu. Odpowiada za to oczywiście rosnąca pozycja tego miasta w regionie, ale także jego zamożność. Nawet jeśli środki budżetowe gminy nie mogą być wydawane w sposób bezpośrednio wpływający na jakość życia mieszkańców, to już w sposób pośredni bardzo mocno przyczyniają się do wzrostu komfortu życia w danym mieście.
Płock swoje ogromne bogactwo zawdzięcza oczywiście Petrochemii płockiej, która dzisiaj stanowi główne zakłady produkcyjne ogromnej spółki naftowej Orlen. Jej wyniki finansowe są zachwycające i generowany przez spółkę wielki zysk w sporej mierze musi zostać wypłacony w formie opodatkowania włodarzom tego nadwiślańskiego miasta. Niewątpliwie więc osoby odpowiadające w Płocku za planowanie i realizowanie budżetu, mogą pozwolić sobie na zdecydowanie większe zakupy i wyższe wydatki, niż w jakiejkolwiek innej gminie w Polsce. Naturalnie pieniądze te wcale nie muszą zostać dobrze wykorzystane i złe wydatkowanie takich sum także mogłoby mieć miejsce. W rzeczywistości jednak Płock okazał się miastem wyjątkowo odpowiedzialnym i nie korzystał z nadprogramowej gotówki w nieracjonalny sposób czy w celu schlebiania szerszej publiczności. Zdecydowano się za to odmienić miasto – na początku od strony infrastrukturalnej.
Dla każdego miasta jak Płock, odpowiednia infrastruktura drogowa, dająca możliwość szybkiego i komfortowego transportu we wszystkich kierunkach, to podstawa. Liczy się nie tylko bliskość do obwodnic, dróg ekspresowych lub autostrad, ale również jakość dróg wewnętrznych, osiedlowych czy położonych w ścisłym miejskim centrum albo zabudowie staromiejskiej. Także w przypadku Płocka ponad dekadę temu rozpoczęto aktywne wydatkowanie środków budżetowych na modernizację sieci komunikacyjnej i drogowej w mieście. Oczywiście nie dało się wszystkiego przeprowadzić w trakcie jednego sezonu, więc dopiero od niedawna, po dziesięciu latach bardzo ciężkich i kosztownych prac, większość kluczowych arterii Płocka została mocno udrożniona, unowocześniona, lub zaprojektowana na nowo i wybudowana. Wraz z rozwojem miasta powiększa się nie tylko obszar administracyjny Płocka, ale także liczebność jego mieszkańców. Napływ ludności z innych miast i regionów kraju sprawia, że możliwości do dalszego rozwoju i wzrostu tego miasta nadal są bardzo wysokie, a ciekawa lokalizacja w samym sercu Polski na pewno ułatwi miastu dalsze przyciąganie do siebie gości, turystów i przyjezdnych.

Więcej: Karolina Szews - Zakopane


Dodaj komentarz