Perspektywy w Płocku

Miasto Płock swoją miejską codziennością pozornie nie wyróżnia się na tle innych miast niczym szczególnym. Założone zostało w końcu X wieku, a wzmiankę o swoim istnieniu ma w Kronikach Galla Anonima spisanych w okresie lat 1112–1116. Przeciętnemu Polakowi jednak kojarzy się przede wszystkim z zakładem Petrochemia Płock. Obecnie zakład ten jest zakładem rafineryjno-petrochemicznym o nazwie PKN Orlen, który zajmuje się produkcją paliw.

Niewielu z nas wie, że produkcja ta stanowi prawie 70% krajowego przerobu ropy naftowej. PKN Orlen znajduje się w pobliżu rurociągu „Przyjaźń”, który biegnie przez Polskę z Rosji do Europy Zachodniej oraz w okolicy planowanego rurociągu naftowego Odessa-Brody-Płock-Gdańsk. Póki co uznano, że inwestycja ta jest ekonomicznie ryzykowna i wymaga weryfikacji dróg transportu ropy i sporządzenia sprawozdania dla przedsiębiorstwa „Sarmatia” Sp. z o.o,, powstałego dla zbadania szans przyłączenia Polski do rurociągu Odessa-Brody.

Miejską codzienność Płocka ożywiłaby realizacja projektu Komisji Europejskiej pod nazwą „Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Plany dotyczące infrastruktury drogowej i kolejowej w znacznym stopniu przyczyniły by się nie tylko do poprawy komunikacji samego Płocka, ale i komunikacji całego kraju. Natomiast projekt drogowy o roboczej nazwie „Via Europe” spowodowałby rozwój gospodarczy obszarów zagrożonych wysokim stopniem bezrobocia oraz obszarów zagrożonych peryferyjnością jak również bezpieczeństwo układu transportowego Płocka, jako głównego kompleksu przemysłowego w naszym kraju. Transport paliw płynnych należy przecież do szczególnie niebezpiecznych materiałów.

Miasto Płock potrzebuje, aby miejską codzienność ożywiały inwestycje na miarę europejskich miast, słynące z dobrych i bezpiecznych połączeń komunikacyjnych. Tak ważny gospodarczo i ekonomicznie projekt Komisji Europejskiej „Łącząc Europę” zakładający finansowanie kilku projektów sieci europejskich w obszarze energetycznym, transportowym i cyfrowym, stworzyłby między innymi ekologiczne warunki w dziedzinie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, zwiększył bezpieczeństwo dostaw, pozwolił na szybkie łącza szerokopasmowe.

W obszary miejskiej codzienności wpisuje się Politechnika Warszawska, która jako filia w Płocku kształci swoich studentów między innymi na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Politechnika Warszawska należy do najstarszych i największych uczelni technicznych w Polsce, a według rankingów do najlepszych. Absolwenci mogliby zatem w przyszłości znaleźć w swoim zawodzie zatrudnienie i przyczynić się rozwoju miejskiej codzienności Płocka, obniżyć stopień bezrobocia, które tak często prowadzi do emigracji.

Zaprezentowane powyżej koncepcje w istotnym stopniu rozwiązałyby kluczowe problemy miejskiej codzienności Płocka, jakimi są problemy transportowe całego układu komunikacyjnego w Polsce oraz przyciągnęłyby inwestorów, a dzięki temu stworzyły więcej miejsc pracy dla miejscowej ludności.

Więcej: świat-prezerwatyw.pl


Dodaj komentarz